Защита на личните данни


В качеството си на администратор на лични данни, TopFish.bg има правото да събира и обработва личните данни, предоставени от потребителите на уебсайта, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

Какво са лични данни?

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез нея.

Каква лична информация се събира на уебсайта?

Сайтът събира следната информация за потребителите си:

 • име, фамилия, телефон и имейл, необходими за регистрация на уебсайта и създаването на Ваш личен потребителски профил;
 • име, фамилия и телефон, при поръчка на артикул от уебсайта без регистрация;
 • IP адрес, когато използвате услуги на уебсайта или преглеждате предоставено на уебсайта съдържание;
 • бисквитки - за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

За какво се използва събраната информация?

 • Предоставената от Вас лична информация се използва с цел създаване на Ваш профил на уебсайта, за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Вас относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.
 • Уебсайтът използва тези данни и информация за подобрение на онлайн-магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на уебсайта, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за уебсайта.
 • Уебсайтът използва Вашата информация, за да Ви информира относно рекламни материали, новини и друга информация относно предлаганите продукти.

Трансфериране на личните Ви данни

Личните данни, които се обработват за Вас при условията на конфиденциалност и доколкото е необходимо, могат да се  трансферират към:

 • куриерски фирми, за целите на предоставяне на куриерски услуги, в изпълнение на поети ангажименти към Вас на територията на страната;
 • доставчици на закупените от вас продукти, с цел коректно регистриране на гаранционни документи.

Какви са Вашите права след като сте предоставили личните си данни на уебсайта?

 • Имате право да възразите срещу обработването на личните си данни или срещу предоставянето им на трети лица като изпратите имейл на sales@topfish.bg.
 • Имате право, по всяко време, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за посочените по-горе целите, като изпратите имейл на sales@topfish.bg.
 • Имате право да искате заличаване, коригиране или блокиране на личните си данни с писмено искане по начина, посочен по-горе. 

Image
Image
Image
Image
Image
Image