Общи условия за ползване на услугите на Topfish – онлайн магазин

I. ПРЕДМЕТ

Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между електронен магазин „Topfish, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ползвателя, наричан по-долу ПОТРЕБИТЕЛ, на предоставяните от него услуги, наричани по-долу УСЛУГИТЕ.

 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема информацията в сайта topfish.bg във вида, в който е, и декларира, че няма да предявява претенции за нанесени щети и пропуснати ползи в резултат от ползване на услугите на сайта topfish.bg.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема информационната услуга по начина, по който се предоставя, и се съгласява с условията и начините на доставка на информация, стоки и услуги.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да предоставя вярна и точна информация в регистрационната форма, заявявайки желание за покупка от разстояние. Информацията, наречена Лични данни, е предоставена доброволно за обработка и съхранение. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се запознава и приема „Защита на личните данни“ по отношение на престоя му в нашия онлайн магазин и ползването на услугите и съдържанието предлагани в него.

Доставчикът заявява, че ще използва личните данни за целите на доставка на стоката, заявена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ползвайки куриерска услуга. Личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ могат да бъдат разкривани в изпълнение на законови процедури, установяващи наказуеми нарушения или при недобросъвестно злоумишлено ползване на сайта.

Цените на стоките в сайта са с включен данък добавена стойност (ДДС). 

Препратки към други сайтове (линкове) са с цел информиране на ПОТРЕБИТЕЛЯ.


III. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да заявява покупка на стока, избрана от сайта topfish.bg. Начините на доставка и условията за плащане са такива, каквито са декларирани в сайта в раздел „Доставка, рекламация и гаранция“,  който е неразделна част от настоящите Общи условия. Промяна в заявеното може да се извършва до момента на приключване на поръчката в сайта.

От момента на приключване на поръчката в сайта се счита, че е сключен договор за продажба от разстояние между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Доставчика, в който са в сила настоящите Общи условия и условията, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е съгласил, следвайки инструкциите на сайта, правейки всеки следващ избор в менюто.

Доставчикът има право да избира по свое усмотрение изпълнител на куриерската. Куриерските услуги се извършват преимуществено от Еконт. Доставка на стоки се приема само за територията на Република България. Цената на доставка се определя в зависимост от мястото на доставка и техническите параметри на избраната стока (тегло, обем). ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде уведомен от нас чрез телефонен разговор за цената на доставка в процеса на обработване на поръчката.

Topfish.bg си запазва правото да прави промени в цените по всяко време, без да дължи за това уведомление на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който е дал своята поръчка. В случай на технически неточности или грешки е възможен отказ от изпълнение на дадена поръчка. В случай на недостатъчна наличност Доставчикът има право да откаже изпълнение на поръчката.

Доставка на избраните стоки в заявеното количество и потвърдени цени се извършва при избор, направен от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Сроковете, посочени в сайта, могат да бъдат удължени при необходимост.

Срокът на изпълнение при заплащане с наложен платеж започва да тече от датата на потвърждаване на поръчката за изпълнение. При избор на плащане по банков път срокът на изпълнение започва да се отчита от момента на заверяване на банковата сметка на доставчика с необходимата сума, считана като депозит до момента на приключване на сделката.

Удължаване на срока може да бъде извършено с уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез имейл или по телефона и се съгласува задължително с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Всички стоки, поръчани в сайта topfish.bg, подлежат на гаранционно и следгаранционно обслужване, съгласно условията на предоставената гаранционна карта (ГК). Не подлежат на гаранционно обслужване стоки, които не са придружени от ГК, документ за извършена покупка, неправомерен опит за ремонт или въздействие, нарушаващо целостта или функционалността на стоката.


IV. ПРАВО НА ОТКАЗ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от покупката в срок от 14 дни от датата на получаване на стоката. 

Не подлежат на връщане използвани, както и разопаковани продукти. 

Приемайки тези Общи условия,  ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с всички изисквания към Доставчика за сключване на Договор за продажба от разстояние.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да върне стоката на Доставчика във вида, в който я е получил, с ненарушена оригинална опаковка, придружена от всички съпътстващи документи, включително инструкции, гаранционна карта, документ за покупка, без нарушени пломби, удостоверяващи целостта й. Единствено допустимо е нарушена транспортна опаковка.

Разходите за връщане на стоката на Доставчика са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

След приемане на отказа от покупка Доставчикът се задължава да възстанови получената сума в сроковете, предвидени в ЗЗП.

ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя някои от текстовете в настоящите Общи условия без да дължи за това уведомление на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за това да бъде информиран при деклариране на заявка за покупка от разстояние за всички условия на договаряне.

Моля, проверете вашата пратка за цялост в присъствието на куриера. Рекламации за нарушена цялост или щета по време на транспорт се установява в момента на предаване на стоката.

Не се приема претенция за транспортен дефект, ако не е установен в момента на приемане на стоката.

Приемайки настоящите общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира съгласието си с тях. 

Запознайте се с нашите „Политика за използване на бисквитките“, „Защита на личните данни“ и „Доставка, рекламация и гаранция“, които са неразделна част от настоящите Общи условия.


Image
Image
Image
Image
Image
Image